About Us Header

   

     ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเตรียมความพร้อมในด้านเงินทุน การบริหาร จัดการ และวางแผนงานต่าง ๆ จนอาจมองข้ามเรื่องสำคัญอย่าง “การจัดการด้านบัญชี” ทั้งที่จริงแล้วการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามสภาพที่แท้จริงตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยให้กิจการ SMEs มีรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะทำให้สถาบันการเงินสามารถใช้งบการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามข้อเท็จจริงในการอนุมัติสินเชื่อ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้อีกด้วย
     สภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะหน่วยงานวิชาชีพบัญชีของไทยสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการจัดทำบัญชีเดียว และได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและต้องมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง

    สภาวิชาชีพบัญชี โดยนายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี เล็งเห็นความสำคัญของอุปสรรคและปัญหาดังกล่าว จึงมีแผนนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการบัญชีของธุรกิจให้มีมาตรฐานและถูกต้องครบถ้วน โดยการจัดทำ Application ให้ดาวน์โหลดฟรี บนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งสามารถช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ในการบันทึกบัญชี โดย Application นี้ มีจุดเด่นที่แตกต่างจากระบบโปรแกรมบัญชีทั่วไป ก็คือ เพียงแค่ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลการขาย การซื้อ รับเงิน จ่ายเงิน ผ่านหน้าจอมือถือ จากนั้นระบบก็จะทำการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีโดยอัตโนมัติ และระบบจะทำการปรับปรุงรายการต่าง ๆ โดยผ่านการรีวิวรายการจากผู้ทำบัญชี และจะประมวลผลส่งเป็นงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน ฯลฯ กลับมาให้เจ้าของธุรกิจ SMEs ได้ทราบในทันที การทำงานของระบบนี้จะตั้งอยู่บนคลาวน์ (Cloud) ซึ่งมีการรักษาความลับของธุรกิจได้อย่างปลอดภัยครบถ้วน โดยคาดว่าจะนำสู่การใช้งานสาธารณะได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
    สภาวิชาชีพบัญชีหวังว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกจะสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs สามารถใช้ระบบนี้ในการสร้างฐานข้อมูลธุรกิจที่ดี และสร้างความเข้มแข็งและความเติบโตให้แก่กิจการ SMEs ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลถึงการยกระดับประเทศไทยในการจัดทำข้อมูลการเงินให้โปร่งใส อันจะเป็นการส่งเสริมการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป

3 เหตุผล ทำไมต้องเลือก SME สบายใจ? More +

มั่นใจได้มากกว่า

สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจร้านค้าของคุณ
โดยร้านค้าสามารถเลือกผู้ทำบัญชีที่ใช่
และเหมาะสมกับธุรกิจ ที่พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ
ดูแลธุรกิจคุณอย่างมืออาชีพ
ผ่าน Application SME สบายใจ

ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน

จัดทำรายการซื้อ ขาย จ่าย รับ
ได้อย่างสะดวกสบายบนแอนดรอย์แทบเล็ต
(Android Tablet) ทุกฟังก์ชันการทำงาน
รวมไว้ใน Application เดียว เพียงแค่มีแท็บเล็ตเครื่องเดียว
อยู่ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เริ่มต้นใช้งานได้ทันที

ใช้งานง่าย

Application นี้ จะช่วยให้ธุรกิจร้านค้าของคุณ สามารถทำบัญชี
ได้สะดวกและง่ายขึ้น แม้ไม่มีทักษะความรู้ด้านบัญชี
และช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
หมดกังวลเรื่องการปิดงบ ลดขั้นตอนในการทำงาน